vrijdag 5 januari 2018

De schone Honda Zoomer mag zeker tot 2025 in de Amsterdamse milieuzone

De bestuurlijke miskleun in Amsterdam met de Honda Zoomer
Ondanks meerdere pogingen hen hierop te wijzen, gebruikt Amsterdam volstrekt foute argumenten om per 1 januari 2018 het verbod voor “vuile” scooters in de milieuzone kracht bij te zetten. 

Zij gaan er namelijk vanuit dat vanaf 2008 een nieuw soort "schone scooter", de 4-taktscooter met een injectiemotor, zijn intrede deed. 
Scooters met DET vóór 2008 mogen Amsterdam daarom niet meer in, want die zullen wel erg vervuilen, 
denken ze .........

Ik weet niet wie dit verzonnen heeft, maar er rijden in Amsterdam scooters rond, zoals de Honda Zoomer, die in 2004 al een injectiemotor hadden, én een katalysator waardoor de giftige uitlaatstoffen worden geëlimineerd én vloeistofkoeling waardoor ze erg stil zijn én met een heel laag zwaartepunt zodat ze zeer wendbaar, dus veilig zijn.


Mensen zoals ik, hebben zo'n Zoomer destijds aangeschaft omdat ze technisch geavanceerd zijn gebouwd met een schoon milieu in gedachten.
Het bijzondere is ook nog dat deze Zoomers van 2004 t/m 2012 technisch exact gelijk zijn gebleven en volgens mensen die het kunnen weten, tot 4 maal schoner zijn dan nu nieuw verkochte scooters.

Een kwalijke zaak dus, aangezien de gemeente blijkbaar niet echt z'n best heeft gedaan alle relevante informatie te vergaren, waardoor ze maatregelen heeft genomen die feitelijk nergens op gebaseerd zijn.

TNO heeft geen scooters met injectiemotor getest
Een ander opmerkelijk feit is dat TNO ook in zijn meest recente milieurapportage aan Amsterdam, uitgaat van brommers met een carburateur en niet die met een injectiemotor.
Omdat een injectiemotor volgens TNO “een duurder en minder gangbaar systeem is”.
(rapport 2016 R10093 van 13/5/2016, Bijlage B 1/6, betreffende brommer-emissies 2013)

- Dus de injectiemotor die door de Gemeente Amsterdam wordt opgevoerd als maatstaf voor milieuvriendelijk scooteren is door het adviserende TNO helemaal niet getest op uitlaatgassen!
- Het merendeel van de nu verkochte scooters heeft dus niet eens een schone injectiemotor!
- Goed beschouwd lijkt de injectiemotor dus een vondst van Amsterdam om zoveel mogelijk scooters weg te krijgen door lukraak een datum te prikken?

De grote vervuilers
Als het Amsterdam echt om het milieu gaat moeten ze dan niet eerst eens beginnen met het verbieden van de meest vervuilende scooters?
De hetze tegen scooters is vooral ontstaan door die leuke jongens op opgevoerde snorscooters (veel stinkende 2-taktmotoren), die stoer met 70km p/u zonder helm door de stad denderen: Op het fietspad, het trottoir, de trambaan en slingerend tussen auto's door.
Volgens alle TNO en RIVM rapporten zijn opgevoerde motoren, dus ook van die scooters, de ergste vervuilers.

Als 2025 de deadline moet zijn voor een schone stad zonder verbrandingsmotoren, wen er dan maar aan dat tot die datum juist die vervuilers op hun nieuwere, opgevoerde scooters gewoon blijven rondscheuren en de andere weggebruikers blijven terroriseren.
Die krijg je niet weg door kentekens te scannen (ze zijn "nieuw", dus dat helpt niet), maar door het daadwerkelijk uitvoeren van inspecties m.b.t. snelheid, uitstoot, veiligheid (niet gebouwd om snelheden van 70-90km p/u te rijden), enz. enz.

Amsterdam denkt heel optimistisch op bovengenoemde punten te kunnen gaan handhaven, maar dat gaat nooit lukken omdat via de tam-tam van een groepsapp iedereen binnen ½ minuut weet waar handhaving hen staat op te wachten.
En mocht er voor die controles toch een supersysteem zijn bedacht, waarom hebben we daar dan de afgelopen jaren niets van gezien, want dan was deze ellende toch nooit ontstaan?

Conclusie
De conclusie moet zijn dat het beleid van Amsterdam t.a.v. de milieuzone voor scooters aan alle kanten rammelt en buitengewoon discriminerend is. Wat feiten:
Nieuwere scooters (vooral die zonder injectiemotor) kunnen nog steeds vrij eenvoudig worden opgevoerd en vervuilen het milieu dus nog jarenlang.
De relatief meest vervuilende 2-taktscooters mochten in 2017 nog gewoon worden verkocht en vervuilen dus nog jarenlang.
Alle nieuwere dieselauto's en sjoemeldiesels mogen de stad nog jarenlang blijven vervuilen.
-- Alle oude motorfietsen, zoals Harley's met 1200cc motoren, mogen gewoon blijven vervuilen. Het zijn er misschien niet veel, maar van de Zoomers rijden er ook hoogstens 100 rond en die zijn wel schoon! (De petitie “Honda Zoomer in Amsterdam nu en voor altijd in de Milieu zone” werd getekend door 88 personen).
-- Vrachtwagens, bussen, enz., enz., blijven de stad nog jaren vervuilen.
Aan de andere kant moeten dus aantoonbaar schone scooters verdwijnen op grond van ondeugdelijke, want niet bestaande, argumenten. 

Zo'n rare mix van tegenstrijdigheden kan toch nooit de bedoeling zijn geweest bij het ontwerpen van de milieuzone? 

Zoals het nu "geregeld" is, lijkt het vooral te zijn bedacht om de hoeveelheid scooters in Amsterdam drastisch te verminderen om daar dus bij de komende verkiezingen leuk mee te kunnen scoren.

Ook in Amsterdam zijn scooterrijders voor een schoon leefmilieu, dus als het even kan werken we daar graag aan mee. Tenminste, als het spelletje eerlijk gespeeld wordt, want: 

Door kwistig met begrippen als “milieu”, "stank" en "vervuiling" te strooien worden alle scooters op één grote hoop geveegd en gebruikt als drogredenen om ook de schone scooters te verbieden. 
Echter, uit de katalysator van een 4-takt injectiemotor komt stikstof, water en CO2. 
In de buitenlucht volstrekt onschadelijk! 
Want we hebben het hier over 50cc motoren met de inhoud van 1/20 pak melk! 
En ze stinken niet!
Is er dan niemand in de Stopera die verstand van scooters heeft?

Ook ontheffing voor de Honda Zoomer
Als de echt stevige vervuilers het milieu voorlopig mogen blijven belasten, lijkt het me niet meer dan normaal dat ook de Honda Zoomer, ongeacht de DET, in aanmerking moet komen voor ontheffing. 
En ongetwijfeld zijn er nog meer 4-taktscooters met injectie die hiervoor in aanmerking komen.
Omdat die betreffende scooters ook schoner zijn dan alles wat nu verkocht wordt, kan die ontheffing makkelijk verleend worden tot 2025 als “iedereen” elektrisch moet rijden of al fietst.
Zo'n aanpassing van het ontheffingsbeleid zal alsnog getuigen van goed bestuur van Amsterdam en respect voor de burgers die dit aangaat, omdat ze anders schandalig worden “gepakt” door een beleid gebaseerd op Natte Vinger Werk. 

Laatste Nieuws
Wethouder Choho moest onlangs toegeven (Volkskrant 19/01/2018) dat het hele beleid t.a.v. de scooters is gebaseerd op aannames, vermoedens en giswerk. 
Dat is heel iets anders als deugdelijke argumenten. Toch? Dat lijkt op oplichting!
"Oplichting is een vorm van bedrog, een misdrijf waarbij de dader een ander op listige wijze ontdoet van geld of waardevolle scooters."
De Stoperajongens en -meisjes komen je schone scooter niet echt jatten, maar het scheelt niet veel!

Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt en een groep mensen ten onrechte benadeeld wordt, lijkt het me als uitvoerder van dat beleid, wethouder Choho, niet meer dan normaal dat je je best doet die fouten ongedaan te maken en dan ga je dus die kleine groep mensen ook ontheffing verlenen.


Ik heb van Abdeluheb Choho tot 3 maal toe geen antwoord ontvangen op mijn vragen en opmerkingen over dit onderwerp. Dus wordt me de mogelijkheid ontnomen ontheffing aan te vragen. 


Toch behoorlijk schandalig van de partij die altijd zo parmantig roept:
"D'66 stelt de mens centraal: Vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig".

Ook op een op 7 maart 2018 ingediend Raadsadres heb ik tot op heden zelfs geen ontvangstbevestiging gekregen. Dutch J den Hollander   /    dutchjdh@gmail.com4 opmerkingen:

  1. Kunnen wij NPS50 Zoomeraars niet een bijeenkomst op touw zetten om onze emissies nu eens echt ergens te laten bepalen? Ik mis die uitstootgegevens en ook gegevens over de norm. Ik wil graag weten aan welke normen de Zoomers nou werkelijk voldoen. Het zou me niet verbazen wanneer dit technisch vernunft voldoet aan de euro 5 norm. T.R. uit Amersfoort.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Misschien kun jij dat oppikken? Ik ken geen andere Zoomeraars en ben hier in A'dam bezig. Maar het lijkt wel of ze alle mogelijke moeite doen om het "probleem" van de oudere schone scooter dood te zwijgen. 'k Heb nu de gemeentelijke ombudsman ingeschakeld. gr Dutch

    BeantwoordenVerwijderen